Ve Sněmovně probíhalo školení proti terorismu. S poslanci se nevyjednává.

Bojovníci proti EET a terorismu

Policisté školili na půdě Poslanecké sněmovny poslance a ministry jak se chovat v případě ozbrojeného útoku. „Pokud do sálu vtrhne ozbrojený muž, je třeba okamžitě přerušit schůzi. A to, prosím pěkně, bez hlasování,“ varoval poslance policista. To se ovšem nelíbilo předsedovi Sněmovny Hamáčkovi, podle kterého se o přerušení jednání musí vždy hlasovat. Byl ochotný toto hlasování provést ve zrychleném řízení, ale jak správně upozornil Marek Benda, problém by nastal v okamžiku, kdy by bylo poslanců málo, a nebyli by usnášeníschopní. „V tu chvíli bychom museli zůstat sedět v lavicích, to se nedá nic dělat,“ odpověděl vesele Hamáček. Miroslav Kalousek chtěl ovšem vědět, jak by se vedení Sněmovny zachovalo, kdyby původní počet poslanců v sále byl usnášeníschopný, byli by přihlášeni kartami do systému, ale teroristé by následně většinu poslanců postříleli. „Pak bychom si museli odhlasovat změnu Jednacího řádu Sněmovny a to by nebylo možné bez projednání v Organizačním výboru. Ten by ovšem musel zasedat v oddělené místnosti bez přítomnosti teroristů,“ uzavřel Hamáček.

Každý by si měl zapamatovat tři základní pravidla: Utíkej! Schovej se! Bojuj!“ zdůraznil školící policista. Tato pravidla se nelíbila zasloužilým a obtloustlým členům Sněmovny a chtěli na Bezpečnostním výboru projednat jejich přeformulování na „Skloň se! Zavři oči! Neusni!“ Z pravidel byla naopak nadšená poslankyně ODS Černochová a hned vytáhla z kabelky své dva Glocky ráže 9 mm. Policista ji následně upozornil, že není vhodné používat během přestřelky tlumiče a ministra vnitra Chovance se svou winchestrovkou varoval před využíváním situace k likvidaci opozice. „Po každé takové akci se provádí detailní ohledání místa a mrtvol. Přišli bychom na to,“ zhatil zklamanému ministrovi jeho předvolební kampaň.

A další důležitá věc,“ pokračoval policista. „Jakmile je to možné, okamžitě volejte policii. Ne svého advokáta. Ten vám nepomůže.“ „Ani JUDr. Sokol?“ chtěli vědět poslanci ČSSD a ODS. „Ten možná jo,“ souhlasil policista, ale připomněl oblíbené pravidlo teroristů – s poslanci se nevyjednává. Následně na evakuačním plánu Poslanecké sněmovny ukázal vhodná místa, kde by se mohli poslanci zabarikádovat. Poslanec Jandák chtěl vědět, co s opilými poslanci, kteří nemohou chodit, natož utíkat. „Tyto poslance lze využít jako zarážku do dveří,“ navrhl řešení policista. „V každém případě ovšem platí zásadní pravidlo – nebojujte, pokud nemusíte,“ uzavřel seminář školící policista. Toto pravidlo poslanci přijali bez připomínek a přidali si ho ke svému dalšímu pravidlu – nepracujte, pokud nemusíte.

1 Komentář

  1. „Policista ji následně upozornil, že není vhodné používat během přestřelky tlumiče a ministra vnitra Chovance se SVOU winchestrovkou varoval před využíváním situace k likvidaci opozice.“

    Tam má být s jeho. Takhle by to znamenalo s policistovou.

    Ale jinak článek super 🙂

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.